Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

Leppävirralla palkittiin Maaseutukasvo, Tiennäyttäjät ja Maaseututoimija

11.09.2017

Kyllä tekemisistä saanut tunnustus lämmittää! Kuka saikaan ja mitä Maaseutuparlamentin gaalaillallisella?

Cargotec Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin on Vuoden Maaseutukasvo 2017.

Suomen Kylätoiminta ry antaa Vuoden Maaseutukasvo -tunnustuksen henkilölle, joka on ollut julkisuudessa myönteisesti esillä kylätoimintaan ja maaseutuun liittyvissä asioissa, vahvistanut toimillaan tai esimerkillään maaseudun ja kylien kehittämisen profiilia sekä myönteistä julkisuuskuvaa ja tehnyt näin suomalaista maaseutuelämää tunnetuksi.

Ilkka Herlin on sekä toimintansa että oman yhteisöllisen elämänsä kautta osoittautunut erinomaiseksi maaseudun puolestapuhujaksi. Maaseutukasvo-tittelistäänkin kuullessaan Herlin totesi tulevansa ilolla palkintoa pokkaamaan, vaikkakin Pohjois-Savon reissun takia jäisivät kyläkoulun talkoot tällä kertaa väliin. Maalaisolosuhteissa vietetyllä lapsuudella on kiitettävän pitkät juuret!

Herlin tunnetaan myös saariston ja Itämeren ystävänä. Hän on perustanut mm. Elävä Itämeri -säätiön, joka tähtää Itämeren suojeluun.

Ilkka Herlin on mm. todennut, että on mahdollista tuottaa kestävästi ruokaa ja samalla yrittää kääntää ilmastonmuutosta. Uusiutuva energia merkitsee hänen mielestään maaseudulle tervetullutta mahdollisuutta kehittää elinkeinoja. Koetilallaan Paraisilla Herlin testaa teknologiaa, joka voi mullistaa uusiutuvan energian tuotannon. Uuden bioenergialaitoksen avulla voidaan varastoida energiaa, mikä mahdollistanee pian Herlinin maatilan energiaomavaraisuuden.

Tietä näyttämässä Henrik, Heikki ja Meeri

Kylätoiminnan Tiennäyttäjäksi valitaan vuosittain kolme henkilöä, jotka ovat olleet

pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa ja ovat kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä. Kylätoiminnan tiennäyttäjiä on nimetty vuodesta 1999 lähtien.

Palkittujen puolesta kiittämässä Vuokko Jaakkola takanaan Ilkka Herlin, Henrik Hausen, Heikki Korkealaakso ja Meeri Vaarala.

Kyläasiamies Henrik Hausen Salosta Varsinais-Suomesta on varsinainen kylätoiminnan puuhamies vuodesta 1986 lähtien. Hän on monitoimiosaaja niin kylien kehittämisessä, Leader-toiminnassa kuin maaseutututkimuksessa. Hän on toiminut mm. maatalouslomittajana, aktiivina eri kyläyhdistyksissä sekä Etelä-Savon maakunnallisena kyläasiamiehenä vuosia ennen siirtymistään Salon kaupungin kyläasiamieheksi. Hausen tunnetaan kansalaistoimijana, ahkerana kirjoittajana ja kolumnistina, opettajana ja luennoitsijana. Hänen toimintansa perustuu kylätason työn kunnioittamiseen, laajemman toimintaympäristön ymmärtämiseen ja näiden yhteensovittamiseen.

Kauhavan Mäenpään kylästä Etelä-Pohjanmaalta ponnistava kapteeni evp. Heikki Korkealaakso on pitkän linjan kyläkehittäjä, joka uskaltaa laittaa itsensä likoon vaikeissakin paikoissa. Hän on tehnyt uraauurtavaa työtä kylien hyväksi sekä omalla kotiseudullaan Kauhavalla että maakunnallisessa yhteistyössä ja verkostojen luomisessa. Hän on ollut ja on yhä edelleen kylien ja kylätoiminnan eduntekijä lukuisissa luottamustehtävissä niin kunta- kuin maakuntatasolla. Heikin pyyteetön ja yhteisöllinen toiminta käy esimerkistä meille kaikille.

Rehtori (eläk.) Meeri Vaarala on Rovaniemen ja Lapin todellinen voimanainen, pitkän linjan aluekehittäjä ja todellinen tiennäyttäjä. Meeri on vaikuttanut merkittävästi omalla työpanoksellaan ja asukaslähtöisellä toimintatavallaan 20-vuotisen Yläkemijoen aluelautakunnan syntymiseen ja kehittymiseen vakinaiseksi toimijaksi. Erityisesti Meeri on aluelautakuntatyössä painottanut asukkaiden omaehtoisen työn tukemista ja jokivarren elinvoiman parantamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelua ja toteuttamista. Hän on sitkeä puurtaja, joka on tehnyt pyyteettä töitä Rovaniemen kylien eteen.

Vuoden Maaseututoimija innostaa muutkin toimimaan

Maaseutuparlamentissa nimettiin myös Vuoden Maaseututoimija eli henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Tässä valinnassa ei painoteta pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta. Maaseututoimija valittiin 11. kerran.

Vuokko Jaakkola Pieksämäeltä Etelä-Savosta on innovatiivinen kehittäjä ja tekijä, joka on työskennellyt lehtitaloissa, kehittämishankkeissa ja kyläasiamiehenä. Hänen kaikkea tekemistään ohjaa rakkaus asiaan ja parhaaseen tulokseen pääseminen. Jaakkolan työn tuloksena on Pieksämäelle syntynyt valtakunnallisestikin merkittävä yhteistyöorganisaatio sekä pysyvä sopimus- ja menettelytapa kylien ja Pieksämäen kaupungin välille. Hän on ollut vahvasti mukana juurruttamassa asukkaiden osallisuuden malleja ja vahvistamassa lähidemokratiaa.  

MH