Ta kontakt

Ta kontakt
Byaverksamhet i Finland rf befrämjar och utvecklar byarörelsen och övrig lokal utveckling
Byaverksamhet i Finland rf

Byaverksamhet i Finland

Byaverksamhet i Finland rf (på finska Suomen Kylätoiminta ry) eller SYTY, befrämjar och utvecklar byarörelsen och övrig lokal utveckling på nationell nivå. SYTY, som är en takorganisation för regionala aktörer inom byautveckling, har 130 medlemsorganisationer i 2013. Medlemmar är bya- och invånarföreningar, byasammanslutningar, lokala aktionsgrupper (LAG) och nationella organisationer.

SYTY befrämjar byaverksamhet och lokal landsbygdsutveckling på nationell nivå. Till medlemmarna hör bya- och invånarföreningar, byasammanslutningar, LAG-grupper och nationella centralorganisationer. Man deltar även i transnationell landsbygdsutveckling.

Ett av de viktigaste målen för SYTY är att stärka och integrera nätverken på regional, nationell och transnationell nivå. Det finns 19 regionala byasammanslutningar i Finland. Byasammanslutningarna deltar också i nationella och transnationella projekt, vilka befrämjar byaekonomin och servicen i byarna.