Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Maaseutuplus
Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli
09.05.2014 - Pipsa

Maaseutuplus 3/2014 on täällä!

Pääkirjoitus: Voimistuivatko kylät kampanjalla?

Otsikon kysymys on samaa laatua kuin odotettaisiin paranevalta terveydenhoidolta kuolemattomuutta tai kohenevalta koulutukselta pöljyyden poistumista.  Kampanja oli prosessi ja se tuottaa asteittain tuloksia, mutta ei tietenkään mahdottomuuksia. Kolmen ja puolen vuoden tapahtumasarja oli poikkeuksellinen  syväsukellus paikallisen kehittämisen pulmiin ja mahdollisuuksiin. Nostan niistä esille muutamia.

Kampanjan pääkysymyksessä eli kunnan ja sen kylien suhteen järjestämisessä sekä onnistuttiin että epäonnistuttiin. Edellinen seikka liittyi etenkin ajoitukseen. Alkoihan keskustelu lähidemokratiasta kesken kampanjan ja kampanja pystyi keskustelua lisäämään ja täsmentämään. Epäonnistuminen johtui kunnallishallinnon toimijoiden vähäisestä kiinnostuksesta kylien voimistamista kohtaan. Kampanja ei saanut kunnallishallinnon toimijoita riittävästi liikkeelle. Silti kampanja avasi monen silmät näkemään kunnan ja sen kylien avuttoman suhteen ja tarpeen järjestää lähidemokratia aidosti ja tasapuolisesti. Suurenevien kuntien edustuksellinen demokratia vaatii vahvistuakseen ja tuloksia saadakseen täydennystä suoralta demokratialta.

Kampanja aiheutti ymmärrettävästi keskustelua viranomaisten ja paikallistoimijoiden suhteista, pulmista ja saavutetusta luottamuksesta. Näissä asioissa on ilahduttavasti edistytty. Pulmat ovat harvoin  organisaatiokohtaisia, enemmän henkilöistä riippuvaisia ja syitä on molemmissa osapuolissa. Iso loikka eteenpäin on otettu myös kylä- ja Leader-toimijoiden  yhteispelin ja keskinäisen ymmärryksen edistämisessä. Alun alkaen siellä täällä esiintyneet epäilykset ovat olleet turhia. Nyt kollegiaalisuus ja käsitys yhteisvastuusta paikallisessa kehitystyössä ovat ylivoimainen pääsääntö. Tulokset puhuvat puolestaan. Yli 40 000 luottamus- ja vapaaehtoistyön tekijää auttaa ja tukee ainakin 225 kylä- ja Leader-työn ammattilaista.

Kampanjateemoista sopimustoiminta sekä seurakuntien, yhdistysten ja kuntien yhteistyön kehittäminen osoittautuivat lähidemokratian ohella mahdollisuuksiksi, joissa on kaikilla osapuolilla saavutettavaa. Teemat esiintyvätkin jo kyläsuunnitelmissa ja Leader-ryhmien strategioissa aiempaa enemmän. Julkisen talouden jatkuvat ongelmat heijastuvat kaikkiin ja pakottavat etsimään uusia työtapoja ja työnjaon muotoja. Niitä todella on, mutta niiden hyödyntäminen edellyttää määrätietoista tiedon hankintaa ja naapurilta oppimista. Pohjoisten maakuntien kyläyhdistysten pyrkimys lisätä kumppanusten välistä  tiedon ja kokemusten vaihtoa on erinomainen asia.

Maakunta kylien ja muiden paikalliskehittäjien toimintaympäristönä on kehittymässä hyvään suuntaan. Alueohjelmissa paikallinen kehitystyö otetaan aiempaa paremmin huomioon, kylä- ja Leader-toimijoita on aluetason toimielimissä ja alue- ja paikkaperustaisesta työstä kiinnostuneiden yhdistysten maakunnallinen yhteistyö on jämäköitymissä. Tavoitteita ei vielä ole saavutettu, mutta edistymisen mahdollisuus  on todistettu. Kun suurimpien kaupunkien keskustojen kansalaistoimijat,  nopeasti  lisääntyvät kuntakohtaiset  kyläyhdistykset sekä kirkonkylien kyläyhdistykset tulevat mukaan toimintaan, rajoitteita  raivataan lisää.

Voimistuvatko siis kylät ja niihin verrattavat kaupunginosat ja kirkonkylät? Vastaus on myönteinen. Kuitenkaan maali ei edes häämötä, mutta me tiedämme, mihin tähtäämme ja mitä teemme. Kiitos Voimistuvat Kylät- kampanjan järjestäjille, osallistujille ja rahoittajille. Työ jatkuu.

Eero Uusitalo
puheenjohtaja

Lue lehti: http://issuu.com/maaseutuplus/docs/maaseutuplus3_2014_verkkoon

Tutustu lehteen