Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

Voimistuvat kylät - Vahvistuvat lähiyhteisöt 2014-2020 -ohjelma on valmis!

15.04.2014

 

Nyt se on täällä:

Paikallistoimijoiden valtakunnallinen ohjelma ”Voimistuvat kylät – Vahvistuvat lähiyhteisöt”

 

Valtakunnallinen paikallistoimijoiden ohjelma 2014-2020  ”Voimistuvat kylät – Vahvistuvat lähiyhteisöt” kattaa kylätoiminnan ja Leader-työn lisäksi myös kaupunginosatoiminnan ja lähidemokratian. Tätä ohjelmaa, joka sisältää kaikkiaan 53 toimenpide-ehdotusta, toteutetaan vuodet 2014 – 2020. Ohjelma tarkistetaan vuoden 2018 alkupuolella.

Ohjelmaryhmän työ käynnistyi maaliskuussa 2013. Ohjelman laadinnan edetessä syntyneitä luonnosversioita on käsitelty lukuisissa paikallistoimijoiden tilaisuuksissa valtakunnallisesti ja maakuntatasolla. SYTYn hallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 5.3.2014.

Huolimatta siitä, että nyt käsillä oleva ohjelma kattaa selvästi aiempaa laajemmin paikallistoiminnan
kentän, ohjelma on tekstimäärältään edeltäjiään lyhyempi eli tiiviimmin kirjoitettu. Ohjelmassa kerrotaan ensin, mikä on keskeisten paikallisten kehittäjien tila ja miten siihen on päästy. Siinä asetetaan tavoitteet ohjelmakauden loppuun (2020) ja määritellään monitasoisen paikalliskehittäjien kentän tehtävät.

Suuri kiitos ohjelman valmisteluryhmälle: Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) hallituksen nimeämä ryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Suomen Kylätoiminta ry:n puheenjohtaja, professori Eero Uusitalo ja sihteerinä kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa. Ryhmän jäseninä työskentelivät toiminnanjohtaja Antero Lehikoinen (Joensuun seudun Leader ry), toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen (Kehittämisyhdistys Sepra ry), kyläasiamies Elina Leppänen (Hämeen Kylät ry), kyläasiamies Sirpa Vähäuski (Kymenlaakson Kylät ry), kyläkoordinaattori Juha Kutuniva (Lapin liitto), toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka (Helka ry) ja pääsihteeri Risto Matti Niemi (Suomen Kylätoiminta ry). Ryhmä on kokoontunut kymmenkunta kertaa. Ohjelman ulkoasusta vastasi tiedottaja Pipsa Salolammi Suomen Kylätoiminta ry:stä.

Ohjelma verkossa: http://issuu.com/maaseutuplus/docs/ohjelma2014_2020_issue

Tulostettava pdf

Ohjelmaa postitetaan maakuntiin, Leader-ryhmiin sekä jäsenjärjestöille ja lisäksi sitä voi tilata toukokuusta lähtien SYTYn toimistolta: marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi. Touko-kesäkuussa ohjelmasta valmistuu esite suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.