Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Maaseutuplus
Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli
30.01.2014 - Pipsa

Maaseutuplus 1/2014 on ilmestynyt!

Pääkirjoitus: Yhteistyötä ja luottamusta lisää

Yli kolme vuotta jatkunut Voimistuvien Kylien kampanja- ja  neuvottelusarja on päättynyt. Kampanjan kirvoittamiin moniin havaintoihin palataan myöhemmin. Tässä yhteydessä nostan esiin parantuneet yhteistyövalmiudet ja paikalliskehittäjien itseluottamuksen vahvistumisen. Työmme on monialaista sekä paikka- ja alueperustaista, johon välttämättömyytenä liittyy toimijoiden yhteistyö. Siihen on kiinnitettävä nöyrää huomiota ja työtapoja jalostettava. Voimistuvien Kylien viesti oli selvä: kylätoimijoilla ja Leader-työn tekijoillä on paljon luotettavia yhteistyökumppaneita ja toisaalta heihin luotetaan.

Eri järjestöjen yhteistyö on kohentunut. Alueittain osapuolet vaihtelevat yllättävänkin paljon, mikä kertoo traditioista ja alueellisen kehitystyön monialaisuudesta. Yhteistyön yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa kolme kokonaisuutta, joissa mennään parast’aikaa eteenpäin, ja kaksi toimintakenttää, joissa on edetty, mutta tehtävää on paljon jäljellä. Edellisiä ovat kyläyhdistysten kuntakohtainen yhteistyö, maakunnallisen maaseutuäänen vahvistuminen sekä Leader-ryhmien yhteistyön selvä lisääntyminen. Pulmallisia ja keskeneräisiä ovat yksityisen ja julkisen vallan käytännön yhteistyömuotojen rakentaminen sekä kansalaistoimijoiden  arkinen kuntayhteistyö.

Vuosia Suomessa oli vain muutama kuntakohtainen kyläyhdistys eli käytännössä 10-20 kyläyhdistyksen yhteinen toimielin. Kun kuntayhteistyö oli ohutta, ei näille yhteiselimille nähty suurta tarvetta. Nyt tilanne on muuttunut. On tullut suuria kuntia ja kyläyhdistysten yhteinen toimielin tarvitaan linkiksi kuntaan päin sekä yhdistysten yhteisiin tiedotus- ja koulutustehtäviin. Kuntakohtaisia kyläyhdistyksiä on Suomessa jo useita kymmeniä. Samaan tahtiin osuvat myös kirkonkylistä puuttuneiden kyläyhdistysten perustaminen. Nekin täydentävät paikalliskehittäjien verkostoa ja luovat edellytyksiä tulokselliselle vuoropuhelulle kunnan kanssa.

Suomen Kylätoiminta ry korosti vuosia maakunnallisen maaseutuäänen saamista. Tavoite perustui havaintoon, että alueellisessa ohjelmatyössä ja vaikuttamisessa maaseudun ääni hajosi, jolloin sillä ei ollut vaikuttavuutta. SYTYn ”ratkaisu” oli aivan liian yksinkertainen: maaseutujärjestöjen yhteinen maaseutujärjestö. Tähän ei  eri osapuolilla ollut valmiuksia – ja ymmärrettävistä syistä. Moni järjestö on toimialaperustainen, ei paikka- tai alueperustainen niin kuin kylätoiminta ja Leader-työ. Sen sijaan monia järjestöjä ja monenlaista kolmikantaa esiintyy jo lähes kaikkien maakunnallisten kylien jäsen- ja hallitusrakenteissa. Näin maaseudun ääni on vahvistunut, vaikkakin hieman toisin kuin aikanaan oletettiin. Kenttä muotoili paremman ratkaisun!

Suomen Leader-ryhmät viimeistelevät ohjelmakauden 2014-2020 strategioitaan. Kun maakunnan Leader-ryhmät vetävät yhtä köyttä ja useilla alueilla maakunnallinen kyläyhdistys ja kyläasiamies ovat samassa porukassa, maaseudun ääni vahvistuu. Leader-yhdistykset eivät ole vain pienten hankkeiden toteuttajia. Ne ovat olennainen osa seutunsa toimintastrategiaa ja käytäntöjä.
 Voimistuvat Kylät -prosessi paljasti  julkisen ja yksityisen vuoropuhelun keskeneräisyyden. Yhä useammat asiat toteutuakseen edellyttävät julkisen ja yksityisen toimijan rinnakkaista ja tasa-arvoista yhteistyötä. Näitä työmuotoja ei kuitenkaan ole riittävästi. Kunnat ja kansalaistoimijat työskentelevät erillään, vaikka useimmiten tavoitteet ja jopa konkretia ovat yhteisiä. Tähän pulmaan tarvitaan aitoa lähidemokratiaa, joka takaisi tekemisen demokratian heiveröisen ”kuulemisen” sijaan. Vahvistuvien paikallistoimijoiden ja loittonevien yksityisten ja julkisten palvelujen maailmassa kunnolla järjestetty lähidemokratia yhdistää voimavaroja,  lisää tuntuvasti tuloksia ja saattaa erillistoimijat kumppanuuteen. Se on vastalääkettä näivettymiseen.

Kylätoiminnan valtionapu tälle vuodelle on 1,1 meuroa. Se on sama kuin vuonna 2011,  riittämätön mutta korkein tähän asti. Leader-työ tullee saamaan julkista rahaa seuraavalle kaudelle 300 meuroa, mikä on vajaa 50 meuroa enemmän kuin päättyvällä kaudella. Kiitos päättäjille näistä. Meille  luvut kertovat luottamuksesta, mikä  antaa voimia jatkaa kehitystyötä.

Iloista, puolin ja toisin luottamuksellista yhteistyön vuotta 2014!

Eero Uusitalo
puheenjohtaja


VUODEN 2014 LEHDET

1/2014 ilmestyy 30.1. (aineisto dl 10.1.), TEEMA: YHTEISTYÖ
2/2014 ilmestyy 18.3. (aineisto dl 20.2.), TEEMA: MAASEUTUTUTKIMUS
Special Issue 2014 ilmestyy 25.3. (sama aineisto kuin 1/2014 - 2/2014)
3/2014 ilmestyy 13.5 (aineisto dl 22.4.) TEEMA: KALAT JA VEDET
4/2014 ilmestyy 30.9. (aineisto 1.9.), TEEMA: PAIKALLISUUS
5/2014 ilmestyy 28.11. (aineisto 31.10.), TEEMA: HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Tilaushinta 30 EUR VUOSI (tiina.lehto@kylatoiminta.fi)

Tutustu lehteen