Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

Menestyksekäs Leader-toimintatapa nyt myös kaupunkeihin!

31.05.2013

EU:n tämänhetkisellä ohjelmakaudella Suomessa toimii 56 Leader-ryhmää kattaen kaikki maaseutukunnat, ja pääosan Suomen kaupungeista, eli yhteensä noin 2,5 miljoonaa asukasta on toiminnan piirissä. EUn linjausten mukaisesti tulevalla ohjelmakaudella paikallisen kehittämisen toimintatapa eli Leader-metodi voidaan ottaa käytöön rakennerahastoissa. Toimintatapa kannattaa ottaa käyttöön myös kaupunginosien kehittämisessä sillä lähivuosina paikallisen kehittämisen ja Leader-toiminnan merkitys kasvaa.

Leader-toimintatapa on valmis metodi joka yhdistää julkisen vallan ja kansalaistoiminnan. Suomessa on hyviä kokemuksia Leaderistä 18 vuoden ajalta, ja metodi on osoittautunut kustannustehokkaaksi,  osallistavaksi, ja hyvin erityyppisille alueille soveltuvaksi kehittämisvälineeksi. Sen avulla on toteutettu18 500 hanketta yhteensä noin 700 milj. eurolla, josta kolmasosa yksityisellä rahalla ja talkootyöllä. Näin kansalaistoiminta ja julkinen valta toimivat tehokkaasti rinnakkain.

Kaupunkipolitiikan tavoitteeksi tulisi ottaa Leader-toiminnan ulottaminen myös suurimpien kaupunkien keskustoihin. Maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutuksen vahvistamiseksi kaupunkien aluefoorumeista voi muodostaa Leaderin kolmikantaperiaatteen mukaisia kehittämisyhdistyksiä, joiden käyttöön luodaan Leader- menettelytapa ja rahoitusmekanismi. Tämä edistää vuorovaikutuspolitiikan ohella myös alueellista tasa-arvoa. Samalla kaupunginosien yhteistyöverkosto vahvistuu. Leader-toimintatapa on jo laajentunut mm. kalatalousryhmiin.

Leader-toimintapa on ratkaisu suurimpien kaupunkien asukkaille ja kolmannen sektorin toimijoille, sillä se sisältää omaehtoisen mahdollisuuden vaikuttamiseen sekä toimia oman asuinalueensa elivoimaisuuden puolesta. Monet kaupunginosayhdistykset ja muut paikallistoimijat odottavat Leader-toimintatavan ulottamista kaupunkeihin. Suomen Kylätoiminta ry vetoaa, että kaupunkitoimijat pääsevät maaseututoimijoiden tapaan tekemään kehittämistyötä ohjelmakaudella 2014-2020 aluekehitys- ja sosiaalirahastojen avulla. Monirahastoisuudesta on myönteisiä kokemuksia jo Suomen ensimmäiseltä EU-ohjelmakaudelta 1995-1999.

 

Suomen Kylätoiminta ry:n hallitus, Helsingissä 31.5.2013