Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

Nyt haetaan seuraavaa Maaseutuparlamentti -paikkakuntaa

08.11.2018

Haluatteko saada koko Suomen kylään? Seuraava valtakunnallinen, maaseudun kehittämisen ja maaseutupoliittisen keskustelun ykköstapahtuma, Maaseutuparlamentti, järjestetään 1.-3.10.2020 jossain päin Suomen maaseutua. Missä? Paikkakuntavalintaan voi vaikuttaa antamalla oman eh-dotuksen.


Maaseutuparlamentti tuo yhteen innostuneita toimijoita, tutkijoita, kehittäjiä ja päättäjiä eri puolilta Suomea. Viime vuonna ensimmäistä kertaa valtakunnallisena tapahtumana järjestetty Maaseutu-parlamentti kokosi reilu 800 osallistujaa innostumaan maaseudun mahdollisuuksista. Tapahtuma-paikalla vieraili osallistujien lisäksi reilu 1500 henkilöä, ja sosiaalisen median kautta tapahtuma ta-voitti yli 100 000 henkilöä.


Maaseutuparlamentin vuoden 2020 pääteemana ja järjestelyiden punaisena lankana tulee ole-maan kestävä taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys. Pääjärjestäjinä toimivat Maaseutupolitiikan neuvosto, Suomen maaseutuverkosto, Suomen Kylät ry ja MTK ry. Ta-pahtuma toteutetaan laajassa yhteistyössä muiden valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten maaseudulla toimivien organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa.


Maaseutuparlamentin paikkakilpailu ratkaistaan avoimessa nettiäänestyksessä. Nettiäänestykseen nostetaan raadin valitsemat sopivimmat ehdotukset. Valitsijaraatiin kuuluvat pääjärjestäjien lisäksi muun muassa Sitra, Maaseudun Tulevaisuus ja Maaseudun Sivistysliitto MSL. Nettiäänestys järjestetään maaliskuussa 2019.


Katso tarkemmat tiedot kilpailusta: Maaseutuparlamentti.fi


Lisätietoja antavat:
Christell Åström, pääsihteeri, Maaseutupolitiikan neuvosto, p. 0295 16 2030
Teemu Hauhia, yksikönjohtaja, maaseutuverkostopalvelut, p. 040 545 4016
Petri Rinne, puheenjohtaja, Suomen Kylät ry, p. 040 555 3232
Marko Mäki-Hakola, elinkeinojohtaja, MTK ry, p. 040 502 6810