Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus käynnistyy - ota kantaa vastaamalla kyselyyn!

20.04.2018

Ympäristöministeriö käynnistää tänä keväänä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen.

Lainsäädäntöhankkeen esiselvityksistä järjestettiin sidosryhmätilaisuus 12.4.2018. Uudistus tullaan valmistelemaan parlamentaarisesti, koska hanke on laaja ja lainsäädäntöhanke ulottuu seuraavalle vaalikaudelle. Parlamentaarinen työryhmä nimetään kevään aikana.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on rakentamista ja maankäyttöä säätelevä yleislaki Suomessa. Laki astui voimaan vuonna 2000 ja sitä on uudistettu useaan otteeseen. Ministeri Tiilikainen perusteli kokonaisuudistuksen tarvetta yhteiskunnan voimakkaalla muutoksella. Suomen Kylät ry:n piirissä keskustelua on herättänyt eniten maankäytön suunnittelu, detaljikaavoitus; käyttötarkoituksen muutos sekä kyläkaavat. Rakentaminen painottuu tulevaisuudessa energiatehokkuuteen ja lähes nollaenergiarakennuksiin. Rakennusvalvontaa ei maaseudulla ole koettu samalla tavalla ongelmalliseksi kuin kaupungeissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen esityöksi ministeriössä on laadittu keskustelupaperi (Keskustelupaperi maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen suuntaviivoiksi, luonnos 12.4.2018). Paperin tavoitteena on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun ideoita ja näkemyksiä suunnittelujärjestelmän ja rakentamisen ohjauksen kehittämisen tueksi.

Suomen Kylät ry:n jäsenyhdistysten kannattaa ottaa kantaa lainsäädäntöön kommentoimalla nyt keskustelupaperia Webropol-kyselylomakkeella. Kysely on käytössä 15.5.2018 asti.

 

Lisätietoja:
Juhani Nenonen
projektipäällikkö
045 111 52 22
juhani.nenonen@kylatoiminta.fi