Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan järjestöjen ja kuntien yhteistyötä

22.01.2018

Järjestöjen kanssa tehdään kunnissa monipuolista yhteistyötä. Kunnat myös tukevat järjestöjen toimintaa eri tavoin. Maakunta- ja sote-uudistuksesta johtuen kunnissa tehtävä järjestöyhteistyö on murroksessa. Pohjois-Pohjanmaalla järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä tuetaan Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeessa.

Pohjois-Pohjanmaan kuntien järjestöyhteistyön tilaa selvitettiin hankkeessa syksyllä 2017. Maakunnan 30 kuntaa ja kaupunkia järjestävät tapahtumia ja toteuttavat hankkeita järjestöjen kanssa sekä viestivät järjestöjen toiminnasta nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksavat järjestöille avustuksia vuosittain noin 4,45 miljoonaa euroa. Asukaslukuun suhteutettuna vuosittaisten avustusten määrät vaihtelevat alle eurosta yli 26 euroon asukasta kohden. Myös kokoontumistilojen suhteen kunnista löytyy ääripäitä: niitä, joiden tilat ovat järjestöjen käytössä maksutta ja niitä, jotka tarjoavat vain maksullisia tiloja. Nimetty järjestöyhdyshenkilö löytyy lähes joka neljännestä kunnasta. Säännöllisiä tapaamisia järjestöjen kanssa järjestävät lähes kaikki (90%) kunnat.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke tarjoaa kunnille tietoa järjestöyhteistyön ja järjestöjen tukemisen hyvistä käytännöistä verkostoimalla kuntien järjestöyhteistyötä tekeviä virkamiehiä, osallistumalla kuntien järjestämiin järjestötapaamisiin sekä kouluttamalla järjestöjen keskinäisen sekä kunnan kanssa tehtävän yhteistyön tueksi järjestöaktiiveista vapaaehtoisia yhdistysagentteja.

Kuntien järjestötapaamisissa eri alojen järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset pääsevät kertomaan, mikä heidän näkökulmastaan yhteistyössä toimii ja mikä ei. Näin kunta pystyy panostamaan juuri niihin osa-alueisiin, joita ei koeta toimiviksi. Talven 2017-2018 aikana tapaamisissa on käsitelty kuntien järjestöjen käyttöön tarjoamia tiloja, järjestöavustuksia sekä muuta kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä. Esiin on noussut paljon järjestöjen toimintaa mahdollistavia ja tukevia asioita, kuten järjestöyhdyshenkilön työpanos ja maksuttomat tilat, sekä järjestöjen toimintaa estäviä tai vaikeuttavia asioita kuten avustusten hakemisen byrokraattisuus ja kuntatiedotteessa ilmoittamisen maksullisuus.

Kuntien erityisenä haasteena on järjestötoiminnasta viestiminen. Tähänkin Pohjois-Pohjanmaalla on ratkaisuja: yhdistysagentit auttavat järjestöjä tuottamaan sisältöjä niiden tarjoamasta toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä ihimiset.fi –verkkopalveluun. Pohjois-Pohjanmaan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan verkkopalvelu ihimiset.fi on osa valtakunnallista toimeksi.fi –verkkopalvelukokonaisuutta, jonka sisältöjä voidaan tuoda kuntien omille verkkosivustoille, kuten Oulussa on tehty lapsiperheiden verkkopalvelun (lapsuus.ouka.fi) suhteen. Näin kuntien ei tarvitse ylläpitää järjestöjen tietoja omilla sivustoillaan.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke (1.8.2017-31.12.2020) on osa Järjestöt mukana muutoksessa –avustusohjelmaa, jonka alla toimii järjestöjen muutostuen hanke jokaisessa maakunnassa. Hankkeet löytyvät Innokylästä: yhteystiedot ja hankehakemukset. Hankkeita rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry