Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

Vuoden kylän 2017 hakumenettely

25.01.2017

Suomen Kylätoiminta ry - Byaverksamhet i Finland r.f. käynnistää tällä menettelytapakirjeellä Vuoden Kylä 2017 -valintakierroksen. Esitykset valtakunnallisen Vuoden Kylän 2017 valintaan pyydetään toimittamaan 2.5.2017 mennessä  Suomen Kylätoiminta ry:lle liitteenä olevan menettelykirjeen menettelytavan mukaisesti. Lisätietoja Vuoden Kylän valinnasta antavat projektisihteeri Marianne Liitelä (puh. 045 887 1511, marianne.liitela@kylatoiminta.fi) sekä pääsihteeri Risto Matti Niemi (puh. 050 599 5229, ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi).

Risto Matti Niemi
Pääsihteeri
Suomen Kylätoiminta 

VUODEN KYLÄ 2017 HAKULOMAKE

VUODEN KYLÄ 2017 HAKUMENETTELY

VUODEN KYLÄT 1985-2016