Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

Yhdessä kohti energiasäästöjä ja vihreää kasvua

25.02.2015

Yhdessä kohti energiasäästöjä ja vihreää kasvua

Pienillä askelilla kohti kestävämpää taloutta, tämä oli tiistaisen Transition Town –seminaarin sanoma. Muutokset maailman energiamarkkinoilla ja epävakaa taloustilanne antavat mahdollisuuden miettiä omia henkilökohtaisia ja paikallistason kestäviä ratkaisuja. Ruotsissa kestäviä ratkaisuja eteenpäin vievä Transition Town kokeilu on jo pitkällä ja projektipäällikkö Jan Forsmarkin johdolla maakunnalliset kyläasiamiehet pohtivat mitä me voisimme tehdä paikallistasolla Suomessa. Kaikki lähtee pienistä teoista: ehkäpä kylätalon yhteiskeittiössä voisi tehdä ruokaa vanhuksille tai tarjota sitä catering-yritysten käyttöön? Perustaa kimppakyyti-sivusto kyläläisille Facebookiin? Selvittää paikallisenergian tuottamismahdollisuuksia? Panostaa energiatehokkaisiin rakennuksiin? Perustaa lähiruokarinkejä?

Kylien vihreän talouden mahdollisuuksista on tehty case-tutkimuksia myös Suomessa, esimerkiksi Sodankylässä. Luonnonvarainstituutin professori Hilkka Vihinen toteaa, että kaupungeissa puhutaan paljon enemmän vihreästä taloudesta, vaikka itse asiassa maaseudulla vihreän talouden mahdollisuudet ovat suuret. Sodankylän asukkaat päättivät ottaa tavoitteeksi olla vuonna 2030 paikallisesti omavaraisia energiantuotannossa, sekä käyttää kestävän kehityksen mukaisesti raaka-aineita. Sodankylän kunnan asukkaat haluavat myös kaivostoiminnan olevan kestävän kehityksen mukaista. Yhteiseen visioon päästiin selvittämällä paikallisten asukkaiden, yrittäjien ja muiden edustajien kanssa yhdessä että miten halutaan, että asiat ovat paikallisella tasolla tulevaisuudessa huomioiden ekologiset rajoitukset. Ja sitten laaditaan suunnitelma, jossa siirrytään askel askeleelta kohti tavoitetta. Sodankylässä paikallisenergia, paikallisruoka, rakennusmateriaalit, Greencare ja turismi ovat jo nyt omavaraisia. Lisää Sodänkyläprojektista Hilkka Vihisen esityksessä.

Professori Vihisen mukaan keskitetty ekologinen energiantuotanto on järkevää, erityisesti Suomessa pitäisi käyttää enemmän puuntuotannon voimalaitoksia. Lisäksi meillä on kyläratkaisuja ja rakennusperustaisia ratkaisuja. Maaseudusta voisi tulla näitä energiaratkaisuja yhdistävänä lähteenä yksi tulevaisuuden tekijöistä jos vain tartumme toimeen.

Erikoistutkija Michael Kull on tehnyt laajan tutkimuksen suomalaisista ekokylistä. Suomessa on noin 25 ekokylää, tai sellaiseksi ilmoittautunutta. Ne poikkeavat toisistaan paljon koon, päätöksenteon ja ominaisuuksiensa puolesta. Esittelyt muutamista kylistä ohessa kalvoina. Ekokylät koetaan edelleen erittäin poikkeuksellina, mutta kylissä on usein tavallista liiketoimintaa ja muuta toimintaa naapurikylien kanssa, eli ekologinen kylä saattaa tarkoittaa ainoastaan esimerkiksi jossain kylässä, että talot ovat energiatehokkaita.

 

 

Kuvassa Jan Forsmark

 

 

Esitys, professori Hilkka Vihinen

Esitys, erikoistutkija Michael Kull

Esitys, projektipäällikkö Jan Forsmark