Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

Vuoden Kylä 2014 Vuolenkoski jakaa vinkkejä kuinka aktiivinen kylä toimii ja saa nuoret mukaan

28.11.2014

 

Sali huhkuu innostusta kun Vuoden Kylä 2014 Vuolenkosken edustajat: kyläyhdistyksen pj. Eero Paronen ja hallituksen jäsenet Aune Laakso ja Johanna Salonen sekä OmaKylä Vuolenkoski Oy:n hallituksen pj. Ville Pisto kertoivat Vuolenkosken arjesta Kylätoiminnan neuvottelupäivillä Helsingissä. He ovat kaikki noin kolmekymppisiä ammattimaisia kyläkehittäjiä ja se on huomattavissa tuloksissa. He antavat konkreettisia vastauksia kaikkia askarruttaviin kysymyksiin, esimerkiksi siihen, että miten saadaan nuoret mukaan toimintaan?

Vuolenkosken edustajat katsovat toisiaan ja toteavat, että ovat olleet pienestä asti mukana kylän toiminnassa vanhempien kautta, eli osa tulee veriperintönä. Mutta tärkeämpi seikka on, että kylällä ei pidetä kiinni vanhoista rakenteista ja yritetä tyrkyttää nuorille valmiita rakenteita minkä puitteissa toimia. Nuorille on annettava vapaat kädet toimia, sekä vastuuta, ja siitä syntyy sitoutuminen toimintaan. Vuolenkoskella on myös hyvä esimerkki miten he ovat jo aloittaneet lasten sisäänajamisen yhteiseen toimintaan, nimittäin lapset houkuteltiin myymään tapahtumaan karkkia ja sipsejä ja ansaituilla rahoilla he saivat itse päättää mitä niillä hankitaan. No vesitrampoliinihan rahoilla hankittiin, ja siitä on ollut iloa myös vanhemmille "lapsille". Eli kun osallistuu yhteiseen tekemiseen, saa enemmän tulosta kuin yksin toimimalla ja palkintokin on luvassa. Lisäksi se on hauskaa! Vuolenkosken elinkaarimallin ajatteluun kuuluu nuorten 14-19-vuotiaiden työvuokrauspalvelu AriMari, joka lisää kylän sosiaalista pääomaa sekä lisää nuorten taitoja ja työkekumusta ja tätä kautta hyödyttää koko kylää. Kyläyhdistys hoitaa paperityöt, joten palvelun pyörittäminen on tilaajalle ja nuorelle mahdollisimman helppoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuolenkoski järjestää jatkuvasti tapahtumia kylällään, jossa myöskin hullut ja erilaiset otetaan ilolla vastaan. Kylällä arvostetaan kaikkien erityisosaamista ja niitä onkin kartoitettu jo useamman vuoden ajan OmaKylä-hankkeen kautta. Hankkeessa haastateltiin lähes kaikki kyläläiset läpi ja dokumentoitiin osaaminen, jota kylä hyödyntää kaikkien parhaaksi. Omaverkko-hankkeesta voi lukea mm. Maaseutuplus-lehdestä 4/2014.

Vuolenkoskella on myös hyvin aktiivista yritystoimintaa ja heillä 139 jäsentä OmaKylä Vuolenkoski osakeyhtiössä. Ja kylä on luonut Vuolenkoskivirta-verkkoalustan, joka palvelee erityisesti kylän tarpeita ja se on siirrettävissä myös muihin kyliin: eli aktiiviset ja kiinnostuneet kylät käykäähän tutustumassa www.vuolenkoski.com ja olkaahan yhteydessä Vuolenkosken nuorekkaaseen kyläyhdistykseen! He jakavat mielellään kokemuksia!