Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Maaseutuplus
Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli
20.11.2014 - Pipsa

Parhaat maaseudun käytännöt palkittu! Voittajien esittelyt tuoreessa Maaseutuplus-lehdessä 5/2014

Pääkirjoitus: LUOTTAMUSHENKILÖN VASTUU

(Näköislehden voi aukaista vierestä -->)

Kehittämisyhdistystemme eli kylä- ja Leader-yhdistysten työ on vaativaa. Pulmia on paljon, rahaa vähän, työtä on runsaasti ja yleensä esiintyy myös eriäviä mielipiteitä. Voimakkaimmin toimintaympäristön paineet iskevät työntekijöihin, joiden joukossa kokeneiden ohella on aloittelevia ja osa-aikaisia. Näissä oloissa hallitusten ja johtokuntien jäsenillä on erityisen suuri vastuu.

Työntekijämme tarvitsevat asiallista ja tiedollista tukea sekä luottamusta. Kehittämistyö vaatii yksilöllisiä suorituksia mutta samalla monenlaista tiimityötä. Tässä hallituksella on vastuullinen roolinsa ja hallituksen jäsenillä tilaisuus tuoda yhteiseksi hyväksi kokemuksiaan ja myös työpanostaan.

Tehtävien vaativuus edellyttää, että valittaessa henkilöitä hallituksiin kiinnitetään huomiota ehdokkaiden kykyyn ja tahtoon työskennellä oman alueensa hyväksi. Erilaiset ikään, sukupuoleen, kulmakuntaan, puolueeseen tai muihin vastaaviin nojautuvat edustuksellisuus-aspektit ovat paikallisessa kehittämistyössä toissijaisia. Valitettavasti valintakokoukset eivät aivan edellä mainittua ideaalia täytä. Reilua kilvoittelua ei esiinny ja paikat täytetään "jaloon uhrautuvaisuuteen" vedoten ja edustuksellisuuskriteereitä piilotellen. Todennäköisyys, että näin koottu hallitus saisi mitään aikaan, on hyvin pieni.

Hyvä kyläasiamies tai Leader-toimija syöttää hallitukselle ehdotuksia ja ratkaisuja pulmiin. Vastaavasti hallitus ratkaisee pulmia, eikä suinkaan väistele niitä. Kehittämisyhdistyksen hallituksessa joo - joo- henkilö on väärässä paikassa. Tikun nokkaan vain ja tunkiolle seuraavassa valintatilanteessa! Pelkurit ja vätykset eivät ratkaisuja löydä ja olemassaolollaan he lamaannuttavat muitakin – erityisesti työntekijöitä.

Tuskallisen usein työntekijämme, jotka vaihtavat alaa, kertovat syyksi muun muassa hallituksen olemattomuuden:" työtäni ei tuettu eikä arvostettu". Näihin tilanteisiin ja seuraamuksiin meillä ei kertakaikkiaan ole varaa.

Paikallisella kehittämisellä on valoisa tulevaisuus edessään. Meitä tarvitaan yhä enemmän ja päättäjien ymmärrys asiaa kohtaan lisääntyy, joskin hitaasti. Työ on mielenkiintoista, vaikkakin vaikeaa, tulokset ovat nähtävissä ja koettavissa ja työniloa saatavissa. Tulevaisuudenusko tavoittaa toivottavasti niin työntekijät kuin luottamushenkilöt ja molempien toimijaryhmien vastuunkanto on todellista, ei muodollista.

Eero Uusitalo
puheenjohtaja

Tutustu lehteen