Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Maaseutuplus
Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli
24.09.2014 - Pipsa

Maaseutuplus 4/2014 on ilmestynyt! Teemana paikallisuus

Pääkirjoitus: Lähidemokratian etsikkoaika

(Näköislehden voi aukaista vierestä -->)

Palvelujen ja hallinnon keskittäminen vähentää olennaisesti kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Prosessille on perustellut syynsä, mutta perusteltua ei sen sijaan ole se, ettei kansalaisten vaikutusmahdollisuuksille ja palveluille etsitä uusia kanavia ja työmuotoja. Kuntalain uudistus on yksi tärkeimmistä tilaisuuksista rakentaa vastavoimia. Etsikkoaika on syytä käyttää.

Lausuntokierroksella oleva kuntalain muutosehdotus perusteluineen on yhtä aikaa lupaus ja pettymys: perusteluissa lähidemokratian tarve kuvataan osuvasti, mutta ehdotus on perinteistä tuhnua ”kunta voi” – linjallaan. Miksi nykylain 20 vuodesta ei oteta mitään oppia? Mahdollistaahan nykylakikin lähidemokratian, mutta mitään edistymistä ei ole tapahtunut. Tukku näennäisiä toimielimiä on perustettu, mutta niin toimijoiden kuin päättäjienkin pettymys on laaja-alaista: tehtäviä ei ole määritelty, varoja ja valtaa ei ole annettu.

Lähidemokratia vaatii järjestetyn ja uskottavan mekanismin, jolla kunnallishallinto sekä kansalaisten ja yhdistysten paikkaperustainen ja monialainen kehittämistyö saadaan vaikuttamaan samaan suuntaan. Menettelylle ei tosiasiassa ole kuin kaksi ehtoa. Ensinnäkin poliittiset päättäjät haluavat suoran demokratian vahvistamaan edustuksellista demokratiaa. Samalla löydetään paikallisia ratkaisuja enemmän kuin nykytilanteessa on mahdollista.

Toiseksi kansalaistoimijoilta vaaditaan valmiuksia vastuunkantoon yhteisissä asioissa. Jälkimmäisen ehdon toteutumiseen on tähdätty määrätietoisesti jo 20 vuotta. Kykeneviä ja haluavia  yhdistyksiä on satoja ja henkilöitä tuhansia. Uskottava lähidemokratia aktivoi nopeasti aukkopaikat. Monet kylä- ja asukastoimijat ansaitsevat päättäjien luottamuksen, mikä vastavuoroisesti lisää luottamusta edustuksellisen demokratian päättäjiin. Molemmilla puolilla luottamusvaje on nyt suuri, jolloin ei synny riittävää kehitystyötä eikä demokratiaa.

Lähidemokratiasta käytävä keskustelu kummastuttaa. Jotkut näkevät järjestelyssä suorastaan perustuslaillisia esteitä, toiset vaativat lisää tutkimusta ja kolmannet filosofoivat alueiden ja kuntien erojen merkitsevän joka kulmakunnalle oman ”mallinsa”, neljännet haikailevat entistä pienten kuntien verkostoa paikallisdemokratiana. Mikään näistä verukkeista ei kestä kriittistä tarkastelua. Esimerkiksi: mitä perustuslain vastaista on poliittisen järjestelmän kehittelyssä kansalaiset  paremmin huomioon ottavaksi?

Toivoisi, että kuntalaissa lähidemokratia etenisi aidosti. Monenlaista sellaista pystytään toteuttamaan, jossa paikallisyhdistykset tai kunta yksinään ovat voimattomia. Lähidemokratia ei ole vain  kunnan sisäinen asia tai vaikuttamisen kysymys. Se on huomenna yhä useamman yhteisen tarpeen toteuttamisen ehto.

Eero Uusitalo
pääsihteeri

Tutustu lehteen