Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Maaseutuplus

UutisetKylien ja kortteleiden äänenkannattaja!

20.11. 2013

Maaseutuplus 5/2013 ilmestynyt!

Pääkirjoitus: Kylätoiminnan valtionapu uuteen asentoon

Vuonna 2003 päättäjät arvioivat kylätoiminnan ansaitsevan valtionapunsa. Pienellä 120 000 euron rahalla lähdettiin liikkeelle ja pääsääntöisesti valtionapu on vuosittain noussut. Nyt nousu on pysähtynyt. Samaan aikaan kylätoiminta on jäsentynyt kaikilla tasoillaan yhä aktiivisempaan työhön. Valmiuksia tarttua vaativiin tehtäviin on parannettu. Kylien väliset erot ovat edelleen suuria, mutta merkittävään toimintaan yltäviä yhdistyksiä on yhä enemmän.

Siirry artikkeliin
24.09. 2013

Maaseutuplus 4/2013

Pääkirjoitus: Valtit käyttöön

Tässä hetkessä on jotain samaa kuin yli sadan vuoden takaisessa Suomessa: on tartuttava toimeen,  jotta jotain saataisiin. Silloin oli monia elämänaloja, joihin esitettiin toiveita. Yhdistykset ja osuuskunnat lähtivät ratkaisemaan ja järjestämään niitä. Nykyiset tarpeet eivät ole aivan uusia ja ennenkokemattomia, mutta ne ovat suhteessa kansalaisiin ja asukkaisiin samanlaisia: ilman toimeen tarttumista ei mitään tapahdu. Julkinen valta on vetäytynyt ja vetäytymässä!Siirry artikkeliin
06.06. 2013

Maaseutuplus 3/2013

Pääkirjoitus: Paikallinen kehittäminen = lähidemokratia

Mitä me paikalliskehittäjät Suomessa juuri nyt pohdimme? Pääkysymys ja suuri haaste on paikallisuuden ja paikallisen kehitystyön vahvistaminen. Syy on selvä: Kun yritykset ja julkinen valta keskittävät, tarvitaan vastavoimana paikallisia toimia. Muuten hyvinvoinnin edellytykset eivät toteudu.

Siirry artikkeliin
23.05. 2013

Lakimiehen nurkka: Jäsenluettelotietojen luovuttaminen

SYTYn lakimies Tommi Siro kommentoi jäsentietojen luovuttamista sivullisille.Siirry artikkeliin
02.04. 2013

Maaseutuplus 2/2013

Pääkirjoitus: Lähidemokratialla ratkaisuja moneen pulmaan

Demokratia ja palvelujen toteutuminen ovat kytköksissä toisiinsa: mitä kauemmas päätöksenteko loittonee, sitä varmemmin palvelut keskittyvät, jopa loppuvat. Palveluja kuntarakenteiden muutos nostaa väistämättä esille tarpeet järjestää lähidemokratia.

Siirry artikkeliin
08.02. 2013

Maaseutuplus 1/2013

Pääkirjoitus: Kylät voimistuvat

Silloin tällöin joku tekee tiukan välikysymyksen: onko kylä enää yhteisö ja voiko kylä olla alueensa voimaannuttaja? Epäilyjen taustalla ovat havainnot siitä, että ammatillisesti yhtenäiset maatalous- ja teollisuuskylät ovat poistuneet. Asukkaiden yhteiset intressit tiivistivät näitä yhteisöinä.

Siirry artikkeliin
01.12. 2012

Maaseutuplus 5/2012

Pääkirjoitus: Hyvä käytäntö

Kunnanosahallinto ja Leader-metodi yhdessä Viimeiset hallitusohjelmat ovat korostaneet kansalaistoiminnan ja julkisen vallan yhteistyötä. Tavoitteet ovat poikineet monenlaista valmistelua ministeriöissä, mutta käytännön läpimurtoja ei ole vielä tehty.

Siirry artikkeliin
20.10. 2012

Maaseutuplus 4/2012

Pääkirjoitus: Turvallisuus on yksityisen ja julkisen yhdistelmä

Mitä on turvallisuus maaseudulla ja kylissä? Kaikki kokevat muutosta tapahtuvan. Asia on moniaineksinen. Maaseutu on perinteisten käsitysten ja tuntemusten mukaan turvallinen alue ja sitä se on edelleen - monille.

Siirry artikkeliin

 

Linkkejä
Tutustu lehteen