Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 – 2020: VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT
PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN OHJELMAN VALMISTELURYHMÄN TOIMEKSIANTO

 

Seuraavaksi ohjelmasta keskustellaan Kylätoiminnan neuvottelupäivillä joulukuun alussa. Joulukuun 5.päivä ohjelma lähti laajalle lausuntokierrokselle. Kierroksen vastaukset toimitetaan 21. tammikuuta mennessä ohjelmaryhmän sihteerille. Vuoden 2014 ensimmäinen hallituksen kokous 5.3. hyväksyy ohjelman ja huhtikuun kevätkokous käsittelee ja hyväksyy ohjelman seuraavan kahden vuoden painopisteet. 

 Paikalliskehittäjien ohjelma 2014-2020 (valmistui 5.3.2014)

OHJELMALUONNOS (hyväksytty 12.12.2013 ja lähetetty lausuntokierrokselle)

 

Yleistä

Valtakunnallista kylätoiminnan ja Leader-ryhmien ohjelmaa ”Vastuuta ottava paikallisyhteisö 2008-2013” on nyt toteutettu neljä vuotta. Vuonna 2013 on syytä rinnan nykyisen ohjelman viimeisen toteuttamisvuoden aikana valmistautua EU:n uuteen ohjelmakauteen ja uudistaa järjestön ohjelmatyötä. On selvä tarve laatia uusi ”Paikallisen kehittämisen ohjelma” vuosiksi 2014 – 2020”.

 

Valmisteluryhmän alustava kokoonpano

Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen asettaman uuden ohjelman valmisteluryhmän jäseniksi kutsutaan ja nimetään seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja:
Professori, puheenjohtaja Eero Uusitalo, Suomen Kylätoiminta ry

Sihteerit:
Kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa, Suomen Kylätoiminta ry
Tiedottaja Pipsa Salolammi, Suomen Kylätoiminta ry

Jäsenet:
Ylitarkastaja Laura Jänis, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä / TEM
Toiminnanjohtaja Antero Lehikoinen, Joensuun seudun Leader ry
Toiminnanjohtaja Marjo Lehtimäki, Kehittämisyhdistys Sepra ry
Kyläasiamies Elina Leppänen, Hämeen Kylät ry
Kyläkoordinaattori Juha Kutuniva, Lapin liitto
Projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen, Helsingin kaupunginosayhdistykset HELKA ry
Pääsihteeri Risto Matti Niemi, Suomen Kylätoiminta ry
Ylitarkastaja Sanna Sihvola (asiantuntijajäsen), maa- ja metsätalousministeriö
Kyläasiamies Sirpa Vähäuski, Kymenlaakson Kylät ry

 

Valmisteluryhmän tehtävät

1. Valmisteluryhmä laatii Suomen Kylätoiminta ry:n hallitukselle esityksen uudeksi kehittämisohjelmaksi. Hallitus esittelee ohjelmaehdotuksen jäsenistölleen syyskokouksessa 2013. Lopullinen ohjelma hyväksytään kevätkokouksessa 2014.

2. Ohjelma laaditaan tiiviiseen muotoon painottaen strategista otetta ja osiota.
3. Ohjelmaan sisältyvät kylätoiminta ja kylien kehittäminen, Leader-toiminta (ml. Leader-toiminnan ulottaminen kaupunkeihin), kaupunginosatoiminta ja muu paikallinen kehittäminen sekä näihin liittyvä kansainvälinen kehittämistyö.

4. Ohjelman tulee sisältää konkreettisia toimenpide-esityksiä.

5. Ohjelma laaditaan yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n jäsenjärjestöjen, maakunnallisten kyläyhdistysten, Leader-ryhmien ja maaseutututkimuksen kanssa.

6. Monipuolisen asiantuntemuksen mukaan saamiseksi ja sitoutumisen lisäämiseksi käytetään hyödyksi jäsenjärjestöjen yhteishenkilöverkostoa. Yhteyshenkilöt antavat ohjelmasta palautetta valmisteluprosessin aikana. Yhteyshenkilöt pyydetään MUA-yhdistyksestä, Helsingin kaupungiosayhdistykset HELKA ry:stä, Suomen Kotiseutuliitosta, Suomen Omakotiliitosta, Rajaseutuliitosta, Kirkkohallituksesta, MMM:stä/rakennerahastot, TEM/rakennerahastot, Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmästä, Maaseutuverkostoyksiköstä, Maaseudun Sivistysliitosta, Pro Agriasta, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta ja Suomen Kuntaliitosta.

7. Valmisteluun kytketään mukaan lisäksi Suomen Kylätoiminta ry:n Leader-jaosto, kylätoimintajaosto ja Kansainvälisten asioiden jaosto. Näiltä pyydetään ohjelmaan toimenpide-ehdotuksia ja niiden perusteluja omalta toimialaltaan.

8. Ohjelman laadinta aloitetaan vuoden 2013 helmikuussa ja se valmistuu vuoden 2014 tammikuun loppuun mennessä SYTYn hallituksen käsittelyyn. Ohjelmaluonnoksesta käynnistetään laaja lausuntokierros helmi-maaliskuussa 2014 ennen sen hyväksymistä SYTYn kevätkokouksessa.


Toimikausi

Valmisteluryhmä nimetään ajalle 1.2.2013 – 31.1.2014, jonka jälkeen ryhmä toimii ohjelman seurantaryhmänä toistauiseksi.


Kustannukset

Suomen Kylätoiminta ry vastaa valmisteluryhmän jäsenten matkakustannuksista, jolleivät nämä saa matkakustannuksia omalta taustaorganisaatiolta.

 

TYÖryhmä valmistelee:

17.6.2013 Ohjelman runko

10.4.2013 Ohjelman runko - kommentoi sisältöä Facebookissa!

25.5.2012 Edellisen ohjelman toteumamuistio

25.3.2013 Risto Matti Niemen kommentteja

24.4.2013 LEADER-asiamies Heli Wallsin kommentteja