Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Suomen Kylät ry edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä.

Suomen Kylät ry
edistää kylien kehittämistä

Suomen Kylät ry edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä. Yhdistys toimii tätä työtä edistäen valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen sekä kylien valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Kylissä on meidän ja lastemme tulevaisuus

Suomen Kylät ry tekee työtä kylien ja asukasyhteisöjen elinvoimaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Samalla luodaan kylillä asuville ihmisille edellytykset työhön ja riittävään toimeentuloon. Tärkeitä ja rakkaita asioita kylien ihmisille ja vapaa-ajan asukkaille ovat myös hyvä ympäristö, inhimillinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä riittävät palvelut.

Suomen Kylät ry toteuttaa yhteistoimintaa ja verkottumista yhdessä 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen sekä Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton (HELKA), 55 paikallisen toimintaryhmän ja näiden kautta yli 4000 maaseudun kylän ja kaupunginosan kanssa.

Suomen Kylät ry toimii myös paikallisten toimintaryhmien valtakunnallisena verkostoyksikkönä, joka mm. järjestää koulutusta, hoitaa tiedotusta ja ryhmien välistä kokemusten ja tiedon vaihtoa.

Puoluepoliittisesti sitoutumattomana valtakunnallisena järjestönä Suomen Kylät ry on läheisessä yhteistyössä eduskunnan, eri ministeriöiden ja laitosten sekä keskusjärjestöjen kanssa. Myös kansainvälinen hanke- ja muu yhteistyö kasvaa voimakkaasti.

Yhdistyksen dokumentteja

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VUOSIKERTOMUS 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Valtakunnallinen paikallisen kehittämisen ohjelma 2014-2020(valmistunut 5.3.2014)

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Toimintasuunnitelma 2012

VUOSIKERTOMUS 2012

Vuosikertomus 2011

Toimintasuunnitelma 2010 

LOPPURAPORTTI-kehittämishanke (pdf)