Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

 

Vuoden Kylän, Tiennäyttäjien ja Vuoden Maaseutukasvon valinta

Suomen Kylätoiminta ry - Byaverksamhet i Finland r.f. etsii Vuoden kylää ympäri Suomen ja maakuntien tekemien ehdotusten joukosta Suomen Kylätoiminta ry valitsee aktiivisimman esimerkin. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. Vuoden Kylä valitaan joka vuosi ja palkinto jaetaan juhlallisessa paikallistoimijoiden Lokaali-tapahtumassa syyskuussa.

Menettelytapakirje
Hakulomake
Valitut Vuoden kylät 1985-2016

 

VUODEN 2017 KYLÄTOIMINNAN TIENNÄYTTÄJIEN JA VUODEN 2017 MAASEUTUTOIMIJAN VALINTAMENETTELY JA AIKATAULU
 
Paikalliskehittäjien valtakunnallisen LOKAALI -juhlaseminaarin yhteydessä nimetään ja palkitaan Vuoden Kylän lisäksi Kylätoiminnan tiennäyttäjiä eli kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat olleet pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa. Kylätoiminnan tiennäyttäjiä on nimetty aina vuodesta 1999 lähtien.
 
Juhlaseminaarissa nimetään nyt myös Vuoden Maaseututoimija eli henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen. Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.
 
Ohessa hakumenettely ja vuosina 1999 - 2016 nimetyt Kylätoiminnan tiennäyttäjät sekä vuosien 2007 - 2016 Maaseututoimijat.

Hakumenettely
Tiennäyttäjät 1999-2016, Maaseututoimijat 2007-2016  ja Maaseutukasvot 2012-2016

 


Lisätietoja:
Pääsihteeri Risto Matti Niemi
Suomen Kylätoiminta ry
Lupajantie 1, 25500 PERNIÖ
puh. 050 599 5229