Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Suomen Kylät ry:n kolme jaostoa ajavat eteenpäin paikalliskehittämisen tärkeimpiä tavoitteita.

LEADER-JAOSTO KESKITTYY UUTEEN OHJELMAKAUTEEN

Suomen Kylätoiminta ry: n hallitus nimeää Leader-jaoston ajalle 11.3.2015 - 10.3.2018. Leader-ryhmät ovat käsitelleet toimeksiantoa yhteisissä kokouksissaan. Suomen Kylätoiminta ry:n perustama Leader-jaosto kokoaa ja välittää Leader-ryhmien ajatuksia ja tarpeita sekä antaa lausuntoja niiden nimissä asioissa, jotka liittyvät Leader-metodin kehittämiseen ja toteutustapoihin sekä koulutustarpeisiin.

Puheenjohtaja:

Toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti, Kantri ry

Sihteeri:

Leader-asiamies Heli Walls

Jäsenet:
Toiminnanjohtaja Matti Jaskari, YHYRES ry

Toiminnanjohtaja Tuula Kallioinen, LounaPlussa ry

Toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Hankeneuvoja Elisa Vesisenaho, Pirkan Helmi ry

Toiminnanjohtaja Antero Lehikoinen, Joensuun seudun Leader-yhdistys ry

Toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen, Oulujärvi LEADER ry

Hankeneuvoja Kaisa Vihinen, PoKo ry

Toiminnanjohtaja Laura Vilander, Peräpohjolan kehitys ry

Toiminnanjohtaja Riitta Bagge, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry

Petri Rinne (varajäsen Risto Matti Niemi), SYTY

Leader-jaoston kokoonpano ja asetus

 

Kyläjaosto katsoo eteenpäin

Kyläjaosto on toiminut vuodesta 2004 lähtien Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen työn tukena SYTYn kolmen muun jaoston ohella. Jaoston tehtävänä on ollut kylätoiminnan kysymysten katsominen ”etukenossa”. Jaosto on seurannut kylätoimintakenttää laajasti, arvioinut ajan yleisiä virtauksia ja tehnyt oman toimialueensa osalta esityksiä Suomen Kylät ry:n hallituksen käsittelyyn.

Kokoonpano

Kyläjaostoon nimetään kahdeksan (8) jäsentä niin, että he edustavat kylätoiminnan maakunta-, seutukunta- ja kuntatasoa. Sihteeriksi nimetään kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa oman toimen ohella. Lisäksi kokouksiin osallistuvat, pääsihteerin toimesta Suomen Kylät ry:n toimihenkilöitä käsiteltäessä eri alueiden erityisasioita. Nykyinen kyläjaosto on käsitellyt kokouksessaan jaoston toimeksiantoa. Jaosto asetetaan kolmivuotiskaudeksi 11.3.2015 - 10.3.2018 ja sen jäseniksi kutsutaan seuraavat henkilöt:

Jaoston puheenjohtaja:

Kyläasiamies Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen ry

Jaoston sihteeri:

Kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa, SYTY ry

Jäsenet:

Kyläasiamies Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry

Specialsakkunnige Ann-Sofi Backgren, SVF Bildning / Svenska Byaservice

Kyläasiamies Tuomo Eronen, Pohjois-Karjalan Kylät ry

Projektchef Kristin Mattsson, Finlands Öar r.f.

Marjut Haapanen, Suomen Kylätoiminta ry

Kehittämissuunnittelija Jaana Sippola, Kuudestaan ry

Suvi Pesonen, Suomen Lähikoulut ry

Petri Rinne, Suomen Kylätoiminta ry:n puheenjohtajana

 

Kyläjaoston kokoonpano ja asetus

 

KV-jaosto vaikuttaa ja viestittää

Suomalainen kylätoiminta ja Leader-toiminta tunnetaan määrätietoisen työn tuloksena jo nyt kansainvälisesti aktiivisena, tuloksia aikaansaavana ja yhteistyökykyisenä verkostona. Suomen Kylätoiminta ry ja sen verkostot kaikilla tasoilla ovat kansainvälistä yhteistyötä ja toimintaa kehittävä ja kansainväliseen maaseutupolitiikkaan vaikuttava organisaatio.

Eurooppalainen ja erityisesti EU:n maaseutupolitiikka on hakemassa muotoaan. Sen rakenteisiin, sisältöön ja painotuksiin pitää jatkuvasti vaikuttaa. Suomen paikalliskehittäjillä on tilaisuus ja velvollisuus kansainväliseen vaikuttamiseen. Suomen kokemusta, osaamista ja tieto-taitoa kysytään kansainvälisillä foorumeilla. Suomi arvioidaankin mm. OECD:n maatutkintojen valossa maaseutupolitiikan ja paikallisen kehittämisen kärkimaaksi.

Suomen Kylätoiminta ry:n kansainvälinen asioiden jaosto (kv-jaosto) on toiminut vuodesta 2004 lähtien usean vuoden ajan ja sen edellinen toimikausi päättyi 31.12.2014.

Kv-jaoston kokoonpano

Suomen Kylätoiminta ry:n hallitus asettaa kv-jaoston vuosiksi 2015 - 2017. Jaoston jäsenet edustavat paikallistoiminnan kenttää, niin Leader-ryhmiä kuin maakunnallisia kyläyhdistyksiä ja sen jäseniksi kutsutaan ja nimetään seuraavat henkilöt:

Jaoston puheenjohtaja:

Ohjelmapäällikkö Kim Smedslund, EMO ry (ERCA, PREPARE)

Jaoston sihteeri:

(ostopalveluna mahdollisesti Peter Backa (ERCA)

Jäsenet:

Specialsakkunnige Ann-Sofi Backgren, SVF Bildning (HNSL, ERCA)

Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostopalvelut (ELARD, komissio)

Pääsihteeri Risto Matti Niemi (HNSL) Suomen Kylätoiminta

Hankeneuvoja Raisa Ranta, Karhuseutu ry (ELARD)

 

Kv-jaoston kokoonpano ja asetus