Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Suomen Kylät ry edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä.

Liity jäseneksi

Yhdistyksen jäsenkunta muodostuu erilaisista järjestöistä ja yhdistyksistä, jotka haluavat osallistua kylien ja paikallisten kehittäjäryhmien valtakunnallisen järjestön toimintaan. Yhdistyksen jäseneksi liitytään jättämällä hakemus Suomen Kylät ry:n hallitukselle. Jäseneksi voivat liittyä rekisteröidyt kyläyhdistykset, niiden rekisteröidyt yhteenliittymät, toimintaryhmät ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen jäsenkunta muodostuu erilaisista järjestöistä ja yhdistyksistä, jotka haluavat osallistua kylien ja paikallisten kehittäjäryhmien valtakunnallisen järjestön toimintaan. Yhdistyksen jäseneksi liitytään jättämällä hakemus Suomen Kylätoiminta ry:n hallitukselle. Jäseneksi voivat liittyä rekisteröidyt kyläyhdistykset, niiden rekisteröidyt yhteenliittymät, toimintaryhmät ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Liity jäseneksi!

 

Suomen Kylät ry TARJOAA VERKOSTOLLEEN, JÄSENISTÖLLEEN JA KYLILLE PALVELUJA SEURAAVILTA ALUEILTA:

 

1. Verkostoitumista ja yhteyksiä maaseutupolitiikkaan ja Maaseutupolitiikan neuvostoon, eduskuntaan ja kansainväliseen kanssakäymiseen

2. Ohjelmapolitiikan välineet ja ohjelmien toteuttaminen

3. Maakunnallisten kyläyhdistysten koulutus ja neuvonta 

4. Kunnan ja kylien välisen suhteen järjestäminen

5. Valtakunnallinen hanketoiminta, hankkeiden laadinta ja rahoituskanavat

6. Kylien liiketoiminta, uusiutuvat energialähteet, omavarainhankinta  

7. Kyläapu- ja kylien työllistämistoiminta, omavarainhankinta

8. Jätevesineuvonta

9. Kylien turvallisuus

10. Maaseutuasuminen 

11. Leader-ryhmien tukitoiminta, myös kaupungeissa

12. Viestintä, www-sivut, ja verkkotiedotteet

13. Oikeudelliset palvelut

14. Taloussuunnittelu, tilinpäätökset ja hankkeiden maksatukset

15. Ruotsinkielinen neuvonta ja tukitoiminta / Svensk Byaservice

16. Ruotsinkieliset verkkotiedotteet / Svensk Byaservice

17. SYTY välittää kansainvälisiä yhteyksiä ja eurooppalaisissa järjestöissä

 

Suomen Kylät ry:n jäsenmaksut 2018:

Kylä- ja kaupunginosayhdistykset sekä kuntakohtaiset yhdistykset 50 €
Leader-ryhmät 250 €
Maakunnalliset kyläyhdistykset 250 €
Maakuntaliitot ja muut maakunnalliset järjestöt 350 €
Valtakunnalliset järjestöt ja muut järjestöt 550 €
Kannattajajäsenet 1 300€

 

Jäsenhakemuslomake2016.doc