Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan.

 

leader-ryhmät kehittävät paikallistasolla

Maaseudun kehittämisyhdistys kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään työpaikkoja ja yrityksiä. Yhdistys aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. 

Leader-ryhmät koostuvat yhdistysten, yritysten ja viranomaisten edustajista sekä alueen asukkaista. Ryhmä valitsee keskuudestaan hallituksen ja sen päätöksenteko ja toiminta perustuu avoimuuteen ja laajapohjaiseen yhteistyöhön, kumppanuuteen. Näin varmistetaan, että maaseudun kehittämistyössä keskitytään alueen todellisiin tarpeisiin eli päättää myös alueensa kehittämiseen suunnattavista rahoituksista. Leader-ryhmän rahoittamien hankkeiden täytyy olla kehittämissuunnitelman mukaisia. Manner-Suomessa toimii 54 maaseudun kehittämisyhdistystä ja toiminta on EU-osarahoitteista. 

Tutustu Leader-ryhmien toimintaan Leadersuomi.fi-sivuilla

Suomen Kylätoiminta ry:ssä toimii LEADER-asiamies (yhteystiedot). Maaseudun kehittämisyhdistysten valtakunnallista koordinaatiota hoitaa Maaseutuverkostopalvelut (www.maaseutu.fi).

LEADER-toimintaryhmien sivut