Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Suomen Kylät ry tukee kaikkea paikallista kehittämistoimintaa

Kaupunginosayhdistykset ja paikallinen kehittäminen

Leader-yhteisöaloite ohjelma tuli Suomeen EU:n yhtenä maaseutupolitiikan välineenä. Suomi on kehitellyt metodia ja ajaa sen vahvistamista kaikkialla Euroopassa. Se on yksi aivan tärkeimmistä maaseutupolitiikan toimintatavoista. Maaseutupolitiikka tarvitsee kaupunkipolitiikkaa ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmää yhteistyökumppaniksi mm. maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen edistämisessä.

Ensi ohjelmakaudella halutaan ottaa Leader-toimintatapa käyttöön myös kaupunginosien kehittämisessä ja se onkin suunnitteilla. Maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutuksen vahvistamiseksi kaupunkien jo olemassa olevista aluefoorumeista voisi muodostaa Leaderin kolmikantaperiaatteen mukaisia kehittämisyhdistyksiä. Näiden käyttöön luotaisiin Leader työtä vastaava menettelytapa ja rahoitusmekanismi. Tämä edistäisi myös alueellista tasa-arvoa.

Suomen Kylät ry:n jäseniksi ovat tervetulleita myös kaupunginosayhdistykset. Helka liittyi jäseneksi 2012.

Helka, eli Helsingin kaupunginosayhdistykset ry perustettiin vuonna 1964 helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestöksi. Helka tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Sen päätehtävä on kehittää vuorovaikutusta jäsenyhdistysten ja kaupungin hallinnon välillä, jotta paikallinen ja alueellinen tieto ja asiantuntemus välittyisi kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Lue lisää: www.helka.net