Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Suomen Kylät ry edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä.

Jäsenjärjestöt


Valtakunnalliset järjestöt

Eläkeliitto ry
Maaseudun Sivistysliitto ry
Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapio ry
MTK ry
ProAgria Keskusten Liitto ry
Suomen 4H-liitto
Suomen Kotiseutuliitto ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Metsästäjäliitto 
Suomen Nuorisoseurojen Liitto
Suomen Taksiliitto ry
Svenska Studieförbundet r.f.
Käsi- ja Taideteollisuusliitto Taito ry
Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry
SPEK - Suomen Pelastualan keskusjärjestö
Svenska Folkskolans Vänner r.f
Suomen Uusyrityskeskukset ry

 

Maakunnalliset kyläyhdistykset (kylät jäseninä)

löytyvät täältä

Toimintaryhmät 

löytyvät täältä

 

Muut alueelliset yhteisöt


Erilliset Kyläyhdistykset ja vastaavat paikallisyhdistykset