Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Suomen Kylätoiminta ry tukee kyläyhdistysten perustamista ja toimintaa. Vuosien varrella yhdistys on kerännyt ohjeita ja malleja toiminnan tueksi.

OHJEITA ja oppaita

Kyläsuunnittelussa apua tarjoaa oppaat:

Kyläsuunnitteluopas

16 teesiä kylätoiminnasta

kyläpäällikön perehdyttämisOpas

kylätalousopas

vinkkejä tiedottamiseen

kylätoiminta pohjoismaissa

paikallisen kehittämisen ohjelma 2008-2013

kansallinen kylätoimintaohjelma 2003-2007

 

Yhdistyksen säännöt

Säännöt on ennakkotarkastettu patentti- ja rekisterihallituksessa. Kyse on mallisäännöistä, joita toimijat voivat niin halutessaan käyttää ja hyödyntää laatiessaan omia sääntöjään. Mallisääntöjä ei välttämättä voida sellaisenaan käyttää omassa toiminnassa, vaan oman toiminnan erityispiirteet on aina otettava huomioon, kun sääntöjä laaditaan. Kyse on informaatiotarkoituksessa ja osana SYTYn palvelua jäsenilleen julkaistuista mallisäännöistä, mutta kyse ei ole oikeudellisesta neuvonannosta tai SYTY:n kannanotosta, eikä mallisääntöjen perusteella SYTY:lle voi syntyä mitään vastuita. PRH:n antama ennakkotarkastusta koskeva päätös on voimassa kaksi vuotta eli nyt tarkastetut säännöt ovat voimassa 27.1.2017 asti.

Yhdistyksen mallisäännöt (ennakkotarkastettu PRH:ssa 2015.)

Muokattava Word-versio

kyläyhdistyksen työllistämis- ja verotusopas

Kylien omatoimisuus kasvaa ja tuotettavien palvelujen määrä lisääntyy. Keskeisinä toimijoina ovat rekisteröidyt kyläyhdistykset ja niiden aktiivinen jäsenistö.Toiminnan laajentuessa yhdistykset joutuvat uusien haasteiden eteen. Tämä ohjeistus on tehty edesauttamaan kylien laajentuvaa toimintaa erityisesti työsuhteisiin liittyvien asioiden hoitamisen  sekä verotusasioiden osalta. Lisäksi kommentoidaan lyhyesti yhdistysten vakuutusasioita. Kaikki edellä mainitut asiakokonaisuudet ovat sellaisia, että niissä tapahtuu varsin usein muutoksia; joiltakin osin jopa vuosittain. Kokonaisuudet ovat myös niin laajoja, että tämänkaltaisessa ohjeessa on mahdollista antaa useimmista asioista vain lyhyt yleiskatsaus. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että toimijat joko käyttävät asiantuntijoita apunaan tai itse pyrkivät perehtymään ainakin tärkeimpiin asiakokonaisuuksiin kohtuullisessa määrin. Tämän ohjeen eri osioissa on monesti viitattu eri organisaatioiden nettisivuihin, joista on saatavissa lisätietoa varsin helposti.

Monet ohjeessa olevat asiakokonaisuudet ovat sellaista hallintoa ja byrokratiaakin, että aktiivinen oman kylänsä puolesta toimija ei välttämättä halua kohdistaa tarmoansa niiden kanssa touhuamiseen. Yhdistystoimintaa halutaan kuitenkin useimmiten rakentaa pitkäjänteisesti. Tällöin myös toiminnan hallinnon ja talouden on syytä olla kestävällä laillisella pohjalla. Tämä turvaa samalla niiden henkilöiden aseman, jotka lukuisten yhdistysten eri tehtävissä toimivat yhteiseksi hyväksi.(Reijo Petrell
OTK, Helsinki)

työllistämis- ja verotusopas (2008)

palkkaohje (2008)

 

Välivuokrausmalli

Kyläyhdistys tai joku muu yhteisö voi toimia maaseudun tyhjillään olevien rakennusten välivuokraajana, kun esim. omistaja itse asuu toisella paikkakunnalla. Päävuokralaisena toimiva yhdistys edustaa tällöin vuokranantajaa. Vuokrauksen toteuttamiseksi on tehty mallit, joita voidaan tapauskohtaisesti tarkentaa ja muuttaa.

Välivuokrausmalli

Jälleenvuokraussopimus