Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ
Suomen Kylät ry edistää paikallista kylien ja kaupunginosayhdistysten kehittämistä valtakunnallisesti

Suomen Kylät ry edistää kylien kehittämistä

Suomen Kylät ry toimii paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen, kylien sekä Leader-ryhmien eduntekijänä. 

Suomen Kylät ry on kylä- ja kaupunginosatoimintaa, Leader-työtä ja muuta paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen kaksikielinen valtakunnallinen yhdistys. Jäsenjärjestöjä on tällä hetkellä noin 130 sisältäen lähes kaikki valtakunnalliset, paikallislähtöistä kehittämistä edistävät järjestöt, kaikki Leader-ryhmät ja maakunnalliset kyläyhdistykset, maakuntaliittoja sekä kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä.

SUOMEN KYLÄT RY TARJOAA TULITUKEA KAIKILLE PAIKALLISTOIMIJOILLE

Suomen Kylät ry toteuttaa yhteistoimintaa ja verkottumista yhdessä 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen ja 55 LEADER ryhmän sekä näiden kautta yli 4 200 kylän ja kaupunginosan kanssa. Puoluepoliittisesti sitoutumattomana valtakunnallisena järjestönä Suomen Kylät ry on läheisessä yhteistyössä eduskunnan, eri ministeriöiden ja virastojen sekä keskusjärjestöjen ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kanssa.

Suomen Kylät ry tekee työtä kylien ja asukasyhteisöjen elinvoimaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Samalla luodaan kylillä asuville ihmisille edellytykset työhön ja riittävään toimeentuloon. Tärkeitä ja rakkaita asioita kylien ihmisille ja vapaa-ajan asukkaille ovat myös hyvä ympäristö, inhimillinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä riittävät palvelut.

Suomen Kylät ry mm. järjestää koulutusta, hoitaa tiedotusta ja ryhmien välistä kokemusten ja tiedon vaihtoa. Puoluepoliittisesti sitoutumattomana valtakunnallisena järjestönä Suomen Kylät ry on läheisessä yhteistyössä eduskunnan, eri ministeriöiden ja laitosten sekä keskusjärjestöjen kanssa. Myös kansainvälinen hanke- ja muu yhteistyö kasvaa voimakkaasti.