Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

Kylien Bisneskeissit - kylien liiketoiminnan edistäjä

Kylien bisneskeissit -hanke on nelivuotinen (2011-2014), koko maan alueella toimiva hanke kylien liiketoiminnan edistämiseksi. Hanke toimii osana Suomen Kylätoimintaa (SYTY ry). Kylien liiketoiminta tarkoittaa tässä yhteydessä kaikkea kylissä tapahtuvaa liiketoimintaa. Ei siis pelkästään kyläyhdistyksen nimissä tehtyä tulonhankintaa.

Liiketoiminta kylässä parantaa kylän hyvinvointia. Tämä tapahtuu tavalla, joka järjestyy osaksi koko kansantaloutta. Lähtökohta on, että kylät ja kyläyhdistykset valitsevat itse mitä tekevät. Hankkeessa kylät saavat rohkaisua, esimerkkejä ja aineksia asiaa koskevien päätösten tekoon.

Hankkeena Kylien bisneskeissit avaa kylien liiketoimintamahdollisuuksia koko maan, maakuntien ja seutukuntien sekä yksittäisten kylien tasolla. Nämä monet toimintatasot tapahtuvat viime kädessä Suomen 4000 kylän hyväksi.

Hankkeen vetäjänä eli kylien liiketoiminta-asiamiehenä toimii tal.kand. Juha Kuisma Lempäälästä. Liiketoiminta-asiamies ei laskuta tehtäviinsä kuuluvista alustuksista, puheista, matkoista tai muusta avusta, koska näihin kuluihin on hankkeen kautta varauduttu.

Hankkeessa vaikutetaan esteiden purkamisen mielessä kaikkiin niihin tahoihin, joiden suhtautumisesta kylien liiketoiminnankehitys riippuu. Merkittävää liiketoimintaa on  arviolta 10 prosentissa kylistä, siis kaikkiaan 300 – 400 keissiä. Liiketoiminta voi olla yksityistä, yhteisöllistä tai yleishyödyllistä. Ratkaisevaa ei ole toiminnan juridinen muoto tai se, onko järjestäjänä kyläyhdistys tai jokin muu taho. Kylien kehitysyhtiöitä tai vastaavia kehitysosuuskuntia on tiedossa noin 10 kpl.

Kylien liiketoiminnan yleisimmät muodot ovat:
- Kylätalot  (4000 – 6000) kpl
- Kylien vesihuolto-osuuskunnat (1400 kpl)
- Kesäteatterit     (300 kpl, arvioluku)
- Tanssipaikat    (alle 100 kpl)

Vuosiin 2011 -2013 osuu erityinen momentti, mikä tekee kylien liiketoiminnan rivakankin edistymisen mahdolliseksi. Syinä ovat kuntien tarve löytää entistä edullisimpia ratkaisuja lähipalveluiden tuottamiseen, Euroopan rahajärjestelmän häiriötila, maailmanlaajuinen kehitys kohti biomassoja jalostavaa taloutta sekä paikallisuutta eli lokaalia korostava yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos.

Yhteystiedot


Juha Kuisma
Kylien liiketoiminta-asiamies
Suomen Kylätoiminta ry
juha.kuisma@kylatoiminta.fi
045 -8847884

Hankkeen ohjausryhmä

Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus
varalla Ari Lindqvist, Hämeen ELY-keskus
Juuso Kalliokoski, MMM
Heikki Pietarinen, Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus
Sirkka Suomäki, Hankasalmen 4H –yhdistys
Sirpa Vähäuski, Kymenlaakson Kylät ry
Eero Uusitalo, Suomen Kylätoiminta ry
Risto Matti Niemi, Suomen Kylätoiminta ry
Tuomas Perheentupa, Suomen Kylätoiminta ry
Juha Kolhinen, Poko ry